top of page

FUTURE LEADERSHIP
Tietosuojaseloste

Future Leadership tietosuoja

19.10.2021

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

Rekisterinpitäjä

Futureleadership.fi:n henkilö- ja asiakasrekisterin rekisterinpitäjä on Kaakai Oy (Y-tunnus 3167903-6). 

 

Internetsivujemme osoite on: 

https://www.futureleadership.fi

 

 

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Rajkumar Sabanadesan

rajku@sabana.fi

+358 50 370 6694‬

 

Henkilörekisterin nimi

Futureleadership.fi:n henkilö- ja asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme internetsivuillamme olevan lomakkeen kautta ilmoittautumisia Masterclass for Leaders -valmennukseen. Tietoja käytetään valmennukseen liittyvään tiedottamiseen ja laskuttamiseen sekä palautekyselyyn perustuen. Suostumukseen perustuen rekisterin asiakkaan yhteystietoja käytetään muiden palvelujen markkinointiin ja tiedottamiseen.

 

Rekisteröitävät tiedot

Ylläpidämme ilmoittautuneiden lomakkeen kautta itse antamiaan tietoja. 

Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot tai ainakin jotain näistä:

nimi (tai yrityksen nimi ja Y-tunnus sekä mahdollisesti myös yhteyshenkilö) osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

 

Rekisterin tietoja käsittelevät Suomessa sijaitseva Kaakai Oy sekä samoin Suomessa sijaitseva Sabana Oy -niminen kumppani. Rekisterin tietoja ei luovuteta eteenpäin, eikä siten myöskään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

 

Evästeet kotisivulla

Kun käyttäjä selailee futureleadership.fi sivuja internetissä, käytössä on evästeet, jotka keräävät anonyymejä tietoja Googlen Analytics -palveluun. Tietoja ovat mm. käyttäjän tulo- ja poistumissivu, käytetyt sivut verkkokaupan sivuilla, kellonaika, käytetty hakusana jolla sivuille on tultu, käytetyn selaimen tyyppi, käyttäjän teleoperaattorin sijainti (maa ja paikkakunta). Evästeiden avulla kerättyjä tietoja hyödynnetään sivuston kehittämisessä asiakasystävällisemmäksi ja toimivammaksi. Näitä tietoja ei voida yhdistää yksittäiseen käyttäjään, tai hänen henkilötietoihinsa. Evästeet pystyy poistamaan käytöstä käyttäjän oman selaimen asetuksissa.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään tuotteiden tilaamisen yhteydessä.

 

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötiedot säilytetään asiakassuhteen vaatiman ajan. Vanhentuneet tiedot poistetaan käytöstä. Kirjanpitolaki säätää kuitenkin pidemmän ajan tietojen säilytykseen, mutta niitä ei kuitenkaan tänä aikana käytetä mihinkään muuhun. Henkilötietojen luovuttaminen Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille toimijoille markkinointitarkoituksissa. Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan toiminnallisista syistä esimerkiksi verkkokaupasta tilattaessa verkkokauppaoperaattorille, sekä viranomaisten pyynnöstä. Tällaisissa tapauksissa kolmannelle osapuolelle tietoja luovutettaessa kolmas osapuoli vastaa tietosuojasta omissa järjestelmissään lain edellyttämällä tavalla. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojaus

A) Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Kaakai Oy:n toimitiloissa lukitussa tilassa.

 

B) Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään futureleadership.fi  tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. salasanat ja tietoturvaohjelmisto. Mahdolliset varmuuskopiot säilytetään lukitussa paikassa, johon on pääsy ainoastaan rekisterinpitäjällä.

 

C) Future Leafership verkkosivut toimivat Wix.com-alustalla. Wix.com tarjoaa meille online-alustan, jonka avulla voimme myydä tuotteitamme ja palveluitamme asiakkaillemme. Asiakastiedot voidaan tallentaa Wix.com tallennustilan, tietokantojen ja yleisten Wix.com-sovellusten kautta. Asiakastiedot tallennetaan tiedot suojatuille palvelimille palomuurin taakse.

 

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksirekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Korjauspyyntö on maksutonta.

 

Rekisteröidyn muut oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin ja poistaa häntä koskevat tiedot. Tällainen kielto voidaan maksuttomasti antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle. Tiedot voidaan kuitenkin säilyttää lain vaatimusten mukaisen ajan (esim. kirjanpitoa säätävä lainsäädäntö), mutta tietoja ei käytetä sinä aikana mihinkään muuhun.

bottom of page